Inici  >  Política de privacitat
Política de privacitat

El Govern d’Andorra es compromet a protegir la vostra privadesa i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura al lloc web. Aquesta declaració de privadesa és vàlida per aqeust lloc web, i regula la recollida i l’ús de dades

Accepteu les polítiques de privacitat i consentiu les pràctiques descrites en aquesta declaració.

Qui és el responsable de les dades?

Us informem que qualsevol dada personal que faciliteu a través d’aquests llocs web serà tractada pel Govern en qualitat de responsable del tractament. El Govern és el titular d’aquests llocs web.

Quines dades recollim?

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant, “LQDP”) i els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquests llocs web de les dades que es recullen (dades introduïdes al formulari per l´usuari i dades automàtiques(galetes) pel tractament estadístic).

La visita a aquests llocs web no implica que l’usuari faciliti dades personals. Les dades que, si escau, siguin facilitades pels usuaris podran ser tractades pel Govern com a responsable del tractament, i seran en tot moment conservades i tractades en territori andorrà. 

Quan per recaptar aquestes dades de caràcter personal s’utilitzin formularis, la identificació de l’usuari s’entendrà que és correcta, ja que és el mateix usuari qui, voluntàriament, introdueix les dades en els formularis disponibles en els nostres llocs web i en l’aplicació.  

S’indicarà el caràcter voluntari o obligatori dels camps o respostes que s’han d’emplenar amb un asterisc (*). Negar-se a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no prestació del servei o informació sol·licitada. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb la finalitat de prestar de la millor manera possible el servei demanat o la informació sol·licitada. 

A part de les dades facilitades per l’usuari, el Govern recopilarà dades de connexió i de navegació mitjançant galetes o altres eines. Trobareu una explicació exhaustiva d’aquestes galetes en l’enllaç següent. Galetes

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

El Govern podrà tractar les vostres dades personals per a les finalitats descrites a continuació, sempre que en consentiu una part o la totalitat: Enviament d’informació i alertes

Tractarem les vostres dades personals per a les finalitats següents: 

 
 FINALITAT + informació
 1. Per atendre les sol·licituds o peticions que feu a través del canal de contacte. Només tractem les dades personals que siguin estrictament necessàries per gestionar o resoldre la vostra sol·licitud o petició.
 2. Anàlisi d’usabilitat i de qualitat per millorar la navegació. Si accediu als llocs web, us informem que tractarem les vostres dades de navegació per a finalitats analítiques i estadístiques, és a dir, per entendre la forma en la qual els usuaris interactuen amb els llocs web i així ser capaços d’introduir-hi millores, i per atendre els suggeriments de millora que com a usuari pugueu remetre’ns.  

 * Les caselles no podran estar premarcades i serà l’usuari qui decidirà consentir de forma lliure, específica i informada totes o una part d’aquestes finalitats.

Quant de temps es conservaran les meves dades?

El Govern conservarà les vostres dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui el Govern a conservar les vostres dades personals, el Govern les conservarà durant el dit període addicional, però seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals se suprimiran.

A qui passarem les vostres dades?

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per fer-ho.

Per aconseguir les finalitats esmentades anteriorment, i només quan sigui necessari, les vostres dades personals es poden transmetre a:

1. Encarregats de tractament del Govern que hagin de processar les vostres dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, cosa que faran segons les instruccions d’aquesta entitat i de conformitat amb la política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi el Govern.

2. Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats que s’hi defineixin.

Passarem les vostres dades a països fora d’Andorra?

Les dades estaran a Andorra. Si per necessitats del servei hi ha dades que hagin de sortir d’Andorra, es tractaran des de països de la UE que garanteixen un nivell adequat de protecció.

  • En cas que es transmetin dades a països que no garanteixen un nivell adequat de protecció, convindrà especificar aquí els riscos que això comporta.

De quins drets disposeu?

En compliment de l’LQPD i els seus reglaments de desenvolupament, el Govern us informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les vostres dades personals, reconeguts en la normativa esmentada. Per exercir-los, haureu d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic dpd.anc@govern.ad, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del vostre passaport o un altre document nacional d’identitat.

Davant de qualsevol vulneració dels vostres drets, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en el vostre exercici, podeu presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Podeu retirar el consentiment?

El GOVERN informa l’usuari que té els següents drets derivats de la normativa aplicable:

1. El dret d’accés a les seves dades personals per saber quines són objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb aquestes dades. 

2. El dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta o incompleta. De totes formes, informem que, en facilitar-nos activament les seves dades personals per qualsevol via, garanteix que són certes i exactes i es compromet a notificar-nos qualsevol canvi o modificació. Qualsevol pèrdua o mal causat al lloc web o al responsable del tractament o a qualsevol tercer per motiu d’una comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis i canals de contacte, serà responsabilitat exclusiva de l’usuari. Si us plau, recordeu que per regla general només heu de facilitar-nos les vostres pròpies dades personals, no les de tercers.  El dret de supressió de les dades personals, i així deixar de tractar-les, en la mesura que ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals necessitem tractar-les segons hem informat més amunt, o en què ja no comptem amb legitimació per fer-ho, tret que hi hagi l’obligació legal de conservar-les o no prevalguin altres motius legítims per tractar-les per part de la fundació. 

3. El dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, la qual cosa suposa que en determinats casos pugui sol·licitar-nos que suspenguem temporalment el tractament de les dades o que les conservem més enllà del temps necessari quan pugui necessitar-ho. 

4. I, addicionalment, quan el tractament de les seves dades estigui basat en el seu interès legítim, també tindrà dret d’oposició al tractament de les dades.  

Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?

El Govern us garanteix que el tractament que portarà a terme de les vostres dades personals està sotmès al deure de confidencialitat més estricte, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les vostres dades personals i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori i el tractament o l’accés no autoritzat.

Possibles canvis en la política de privacitat

El Govern es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que es poguessin fer de les dades personals dels usuaris dels llocs web.  

En cas que ho fem, us ho notificarem per diverses vies, com per exemple mitjançant correu electrònic. En qualsevol cas, us suggerim que reviseu aquesta política de privacitat de tant en tant per si hi hagués canvis menors o per si hi introduïm alguna millora interactiva, aprofitant que sempre la trobareu com a punt permanent d’informació en els nostres llocs web. 

Comentaris recents

No s'han trobat comentaris.
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.